» » » Dil Nedir ve Dilin Özellikleri

Dil nedir, sorusuna verilen cevaplar çeşitlilik gösterir. Bunlardan birkaçına bakalım.
 

  • Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü yasaları olan gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur. (Muharrem Ergin)
  • Dil, insanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan, duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre şekillenmiş, ortak kuralların yardımı ile başkasına aktarılmasını sağlayan seslerden örülü, çok yönlü ve gelişmiş bir sistemdir.( Zeynep Korkmaz)
Bu tanımlardan da yola çıkarak dilin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
Anlaşma aracıdır: İnsanın fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik yönlerden oluşan bir bütünlüğü vardır. İnsan, sosyal çevresinde sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı bir iletişim kurmak zorundadır. İletişimi ve anlaşmayı sağlayan çeşitli yöntem ve araçlar olsa da bunlar içinde en kolay, en yaygın, en hızlı, en sağlam ve en ekonomik olanı dil aracılığı ile yapılan anlaşma biçimidir.
Doğal bir varlıktır: Dili olduğu gibi kabul etmek gerekir, insanlar ona istedikleri gibi bir biçim veremezler. Dilin bütün yaşamı kendiliğinden oluşur. Onun oluşumu da doğal bir biçimde gerçekleşmiştir, yaşaması da doğal bir biçimde devam edecektir.
Canlı bir varlıktır: Dil, kendi kanunları çerçevesinde yaşayan canlı bir varlıktır. Her canlı gibi o da doğar, gelişir, kendini yeniler, değişime uğrar; zamanla da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelir.
Gizli antlaşmalar sistemidir: Her ulus dünyaya ayrı bir pencereden bakar, evreni kendine göre algılar ve yorumlar. Aynı nesneye her ulus ayrı seslerle karşılık verir. Bu yüzden her ulusun ayrı bir dili vardır.
Ulusun ortak malıdır: Dil bazı insanların ve zümrelerin değil bütün ulusun ortak malıdır.
Sosyal bir kurumdur: Bir insan topluluğunun millet olma bilincine ulaşmasındaki temel özellik aynı dili konuşmalarıdır. Bu yüzden dil, tek tek bireyleri değil, bütün bir ulusu ilgilendiren sosyal kurumların başında gelir.

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yok.. Yaparmısın ?