» » 10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları- EKOYAY Yayınları 122-132 Sayfa

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 123-132 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Betimleyici Anlatım (Tasvir Edici) – Sıfat

Sayfa 123

Ön Hazırlık
-Nitel Gözlem: Kişinin öznel yöntemlerle yaptığı gözlemdir.
Nicel Gözlem: Ölçülebilirliğe dayalı gözlemlerdir. Edebi metinlerde daha çok fiziksel gözlem veya ruhsal gözlem kavramları kullanılmaktadır.
Hazırlık
4-Dilimizde varlıkların veya kavramların ayırt edici özelliklerini belirtebilmek ancak sıfatlarla mümkündür. Başka sözcüklerle böyle bir anlatım yapılmaz.

Sayfa 124

2.Etkinlik
Kavak hışırtıları- işitme, pis kokulu dere- koklama, o serinliğin- dokunma, kararmış söğüt ağaçları- görme
3.Etkinlik
İşitme, koklama, dokunma, görme duyularıyla desteklenerek sunulmuştur.
5.Etkinlik
Alttan akan pis dere, karamış söğüt ağaçları, incecik iki keçi yolu,
6.Etkinlik
Niteleme Sıfatları: ( pis kokulu dere, rutubetli bir serinlik, kararmış söğüt ağaçları, incecik keçi yolu)
Sayı Sıfatları: İki yan
İşaret Sıfatları: O serinlik, şu kara yüzüm
Belgisiz Sıfat: birkaç tepe
Soru Sıfatları: hangi yüz
7.Etkinlik
Küçük, başka, bir, uzun, iri, kalın, geniş, beş, bu, batı, doğu, büyük

Sayfa 126

Sayfa 127

9.Etkinlik
Niteleme Sıfatları: son araba, genç kız, güneşli bayır, korkunç uğultular, bomboş yollar, büyük bir doğal afet
Belirtme Sıfatları: herhangi biri, büyük bir doğal afet, her iki yaka
Birlikte kullanıldıkları adların ayırt edici özelliklerini vermiştir.
10.Etkinlik
Hemen hemen bütün metinlerde kullanılabilir. Katre- İ Matem( izlenim kazandırmak amaçlanmıştır.)
Mevlana Müzesi( bilgi vermeyi amaçlayan bir metindir)
11.Etkinlik
Oblomov, iç dünyasında rahat bir insandır. Olaylara karşı kayıtsız kalmaktadır. Yumuşak huyludur.
12.Etkinlik
Oblomov’un tasviri
13.Etkinlik
Bir sabah, bütün bir kasaba halkı kadar kiracısı, büyük evler, ona daha yakından, daha anlayışlı bir gözle bakan biriyse, bir süre, garip bir tereddüt, acem, bu hırka, her bakımdan, hiçbir bakımdan
Sıfatlar, kendilerinden sonra gelen adlarla bir anlam bütünlüğü sağladığından bu bütünlük yapısal bütünlüğü de beraberinde getirir.

Sayfa 128

14.Etkinlik
Sıfat: Öğretmene birkaç soru sordum. O sözler hep hatırımda. Öteki bardak çok temiz görünüyor. Öyle laflar etti ki.
Zamir: Soruların birkaçı yanlıştı. O, annesinin yanından ayrılmadı. Benim istediğim ötekiydi. Dnükü nasılsa bu da öyleydi.

Sayfa 129

Anlama Yorumlama
4)Belirtme Sıfatları: beş kubbe,
5)Niteleme: fakir ev (basit), tek başına(basit), kaçamak bakışlar gönderen yabani( birleşik sıfat), aşınan kayalar( türemiş sıfatlar),
6)badem, babacan, on iki, dört yıl, otuz, orta, ela, bu, bilinen, yağlıboya
7)uzun elbise, sürülmüş tarlalar, çalışkan öğrenci, taze gül, değerli kitap, küçük pencere

Sayfa 130

8)bütün(belgisiz), bu, yalan yanlış(işaret, niteleme), tablodaki(işaret), nasıl( soru-belgisiz), böyle (niteleme), yüzde( kesir sayı), vatansever bir( niteleme- belgisiz), geniş bir( niteleme- belgisiz), akıllı( niteleme), mavi( niteleme), kalem gibi ince, uzun, zarif ( niteleme), yüzlerce( belgisiz), soğuk( niteleme), bu sarımtırak( işaret- niteleme), kaç(soru), hangi (soru), birer(üleştirme)
9.) zamir, sıfat, zamir, sıfat, zamir, sıfat, zamir, sıfat, zamir, sıfat, zamir

Sayfa 131

Ölçme ve Değerlendirme
A)YDDYDYD
B) betimleme, fiziksel-ruhsal, sanatsal betimleme, portre, roman-hikaye-anı-gezi yazısı, sıfat
C)
1)D
2)B
3)E

Sayfa 132

4)E
5)B
6)B
7)E
8)E
D)
1) Açıklayıcı betimleme: Daha çok ders kitaplarında bilgilendirme amacıyla yazılan metindir.
İzlenimsel betimleme: Roman, hikaye, masal gibi kurgusal metinlerde kullanılır. Yazar, gördüklerini, duyduklarını düşüncelerinin etkileriyle betimler.
2) Betimlemeler, varlıkların, kavramların nitel ve nicel özelliklerini verir.  Sıfatlar da bu görevlerde kullanıldığında bunların bir arada kullanılması doğlaldır.
3) Betimlemelerle yapılmış metinler, okuyucusunun zihninde bir tablo gibi canlanır. Metinde kullanılan sözcükler, betimledikleri varlığın birçok iç ve dış özelliklerini gözler önüne serer.

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yok.. Yaparmısın ?