» » Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-

Anlatım biçimleri, anlatılacak olay veya kavramların nasıl anlatıldığını belirten edebiyat terimidir; yazarın anlatımını yaparken kullandığı üsluba, başvurduğu yönteme anlatım biçimi denir. Anlatılacakların türüne ya da amacına göre değişik anlatım biçimleri kullanılır. Örneğin romanda kullanılan anlatım biçimi ile bir makalede kullanılan anlatım biçimi birbirinden farklıdır.
Bir olay anlatımı ile, düşünce anlatımı aynı yöntemle olmaz. Düşünce yazılarında ve resmi mektuplarda anlatım daha ciddi; özel mektuplarda, anılarda daha içten; olay yazılarında sürükleyici, heyecan doludur.

Anlatımda kimi zaman konuşma dili, kimi zaman şiir dili kullanılır. Her ikisi için de iki anlatım biçimi vardır: Dolaylı anlatım, dolaysız anlatım.
Dolaylı Anlatım; Herhangi bir konuda başkasından öğrendimiz bir haberi başkasına aktarmamıza denir.
Örneğin: Arkadaşım okula geleceğini söyledi.
Doğrudan Anlatım; Öykü, roman gibi yazın türlerinde, olayların kahramanın ağzından anlatılmasıdır. Dolaylı anlatım bir şeyi dolandıra dolandıra, farklı yollardan anlatmaktır ama dolaysız anlatım bir şeyi direkt söylemektir.

Anlatım Biçimleri
1. Öyküleyici Anlatım (Hikâye Etme)-İsim (Ad)
2. Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme)-Sıfat (Ön Ad)
3. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım-Zamir (Adıl)
4. Destansı (Epik) Anlatım-Fiil (Eylem)-Fiilimsi (Eylemsi)
5. Emredici Anlatım-Yapıları Bakımından Fiiller (Eylemler)
6. Öğretici Anlatım-Zarf (Belirteç)
7. Açıklayıcı Anlatım-Zarf (Belirteç)
8. Tartışmacı Anlatım-Zarf (Belirteç)
9. Kanıtlayıcı Anlatım -Zarf (Belirteç)
10. Düşsel (Fantastik) Anlatım-Edat (llgeç)
11. Gelecekten Söz Eden Anlatım-Bağlaç
12. Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog)-Ünlem
13. Mizahi Anlatım-Ünlem

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yok.. Yaparmısın ?