» » Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-

BİYOGRAFİ (YAŞAM ÖYKÜSÜ)
Farklı alanlarda kendi ülkesine ve tüm insanlığa yararı ol­muş, tanınmış kişilerin özgeçmişlerini, duygularını, dü­şüncelerini, eğilimlerini, yapıtlarını anlatan yazılara "biyografi" denir.

Biyografi Türünün Özellikleri
1. Biyografi yazarlarının yaşam öykülerini anlattıkları ki­şileri tamamen tarafsız ve gerçeğe uygun bir şekilde anlatması gerekir. Biyografi yazarı tarih araştırmacısı titizliğiyle çalışmalıdır.
2. Biyografi türünde gerekli her türlü belge ve bilgiye başvurulur. Yaşamı anlatılan kişinin günlük, anı ve mektuplarından; yakınlarından ve dostlarından fay­dalanılır.
3. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında "tezkire" denir. Ayrıca peygamberlerin yaşamlarını anlatanlara "siyer" denir.
4. Eski edebiyatımızda, bu türün ilk örneklerini Tezkire-tü'ş Şuara'lar (Şair Tezkireleri) oluşturmaktadır. İlk tezkireyi 15. yüzyılda Çağatay edebiyatının büyük şairi Ali Şir Nevâî, "Mecâlisü'n Nefâis" adıyla yaz­mıştır.

OTOBİYOGRAFİ (ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ)
Alanında adını duyurmuş kişinin kendi yaşamını doğal ve yalın bir biçimde anlattığı yazılara ya da yapıtlara denir.
Otobiyografi Türünün Özellikleri
1 .Otobiyografi yazmak çok güçtür, çünkü insanın ken­dinden söz ederken objektif olması zordur.
2. Otobiyografiler sayesinde o kişinin sanatı, düşünce­leri, yaptığı işler hakkında bilgileniriz.
NOT: Otobiyografiyle biyografi arasındaki fark; otobiyog­rafide yazar, kendi hayatını anlatırken; biyografide yazar, başka birinin hayatını anlatır.
NOT: Otobiyografiyle anı türü arasındaki fark ise; otobi­yografide yazar, yalnızca yaşamını anlatırken anı türünde yazar, kendini anlatması yanında, çevresin­deki kişileri ve o dönemin olaylarını da tanıtır.

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yok.. Yaparmısın ?