» » 9.10.11.12 Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat Ders Notları (Sınıflara Göre)

 1. 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konuları ve Konu Anlatımları
 2. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler (9.Sınıf Konu Anlatım)
 3. Anlatım Birimi Olarak Paragraf -9.Sınıf Dil ve Anlatım-
 4. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 5. Cümlede Anlamın Oluşumu (9.Sınıf Dil ve Anlatım)
 6. Dil ve Kültür İlişkisi- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 7. Dilek- İstek Cümleleri -9.Sınıf Dil ve Anlatım
 8. Dillerin Sınıflandırılması- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 9. Haber Cümleleri -9.Sınıf Dil ve Anlatım-
 10. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
 11. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru -9.Sınıf Dil ve Anlatım-
 12. Kelime Grupları- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 13. Kelimede Anlam ve Kavram- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 14. Kelimelerde Anlam Değişmeleri- 9. Sınıf Dil ve Anlatım
 15. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı (9.Sınıf Dil ve Anlatım)
 16. Metin ve Paragraf -9. Sınıf Dil ve Anlatım-
 17. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler -9.Sınıf Dil ve Anlatım-
 18. Noktalama İşaretleri- 9. Sınıf Dil ve Anlatım
 19. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce -9.Sınıf Dil ve Anlatım-
 20. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları -9.Sınıf Dil ve Anlatım-
 21. Paragrafta Yapı -9.Sınıf Dil ve Anlatım-
 22. Ses Olayları- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 23. Telaffuz (Söyleyiş)- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 24. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 25. Türkçe'nin Sesleri ve Özellikleri- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 26. Yazım Kuralları- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 27. İletişim- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 28. İnsan, İletişim ve Dil- 9.Sınıf Dil ve Anlatım
 1. 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konuları ve Konu Anlatımları
 2. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 3. Anlatıma Hazırlık -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite
 4. Anlatımda Anlatıcının Tavrı -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 5. Anlatımda Sınırlandırma -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 6. Anlatımda Tema ve Konu -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 7. Anlatımın Oluşumu -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 8. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 9. Anlatımın Özellikleri -10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 10. Açıklayıcı Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite
 11. Betimleyici Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 12. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 13. Destansı (Epik) Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 14. Düşsel (Fantastik) Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 15. Emredici Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 16. Gelecekten Söz Eden Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 17. Kanıtlayıcı Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 18. Mizahi Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 19. Panel -10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Ünite-
 20. Sunum -10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Ünite-
 21. Söyleşmeye Bağlı Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 22. Tartışma -10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Ünite-
 23. Tartışmacı Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite
 24. Öyküleyici Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 25. Öğretici Anlatım -10.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 1. 11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konuları ve Konu Anlatımları
 2. Anı (Hatıra) -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 3. Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 4. Deneme -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 5. Eleştiri (Tenkit) -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite- 
 6. Fıkra -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 7. Gezi Yazısı (Seyahatname)-11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 8. Günlük (Günce) -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 9. Haber Yazıları -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 10. Makale -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite- 
 11. Mektup -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 12. Metinlerin Sınıflandırılması -11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Ünite-
 13. Röportaj -11.Sınıf Dil ve Anlatım 3.Ünite-
 14. Sohbet (Söyleşi) -11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Ünite-
 1. 13 ve 14. Yüzyıl Türk Edebiyatı
 2. 1940’tan Sonra Yeni Tür Edebiyatında Bağımsız Şairler
 3. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
 4. Anonim Türk Halk Edebiyatı
 5. Aruz Kalıplarıyla İlgili Uygulamalar
 6. Aruz Kalıplarıyla İlgili Uygulamaların Cevapları
 7. Aruz Ölçüsünün Özellikleri?
 8. Aşık Edebiyatı
 9. Aşık Edebiyatı Nazım Türleri
 10. Aşık Edebiyatında Türler
 11. Aşık Edebiyatının Sanatçıları
 12. Aşık Veysel'in Hayatı ve Sanat Anlayışı
 13. Batı Edebiyatında Akımlar
 14. Batı Edebiyatının Tarihsel Gelişimi
 15. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
 16. Beş Hececiler
 17. Beş Hececiler
 18. Bir Metin veya Edebi Eser Nasıl İncelenmeli?
 19. Birinci Yeniciler (Garipçiler)
 20. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Hayatı ve Eserleri
 21. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Sanatçıları
 22. Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Türk Şiiri
 23. Destanların Özellikleri ve Türk Destanları
 24. Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı ve Türleri
 25. Divan Edebiyatı Tarihçesi ve Özellikleri
 26. Divan Edebiyatında Düz Yazı Biçimler
 27. Divan Edebiyatında Nazım Biçimleri
 28. Divan Edebiyatında Nazım ve Nesir Şekillerinin Özellikleri
 29. Divan Edebiyatında Sanatlar
 30. Divan Edebiyatında Şiirlerin Özellikleri ve Türleri
 31. Divan Edebiyatının Dönemleri (Yüzyıllara Göre)
 32. Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
 33. Divan Şairleri (Fuzuli, Baki,Şeyh Galip)
 34. Edebi Akımların Temsilcileri ve Özellikleri
 35. Edebi Sanatların Tamamı
 36. Fecr-i Ati Edebiyatı ve Temsilcileri
 37. Halk Edebiyatının Önemli Şairleri
 38. Hisarcılar
 39. Maviciler (Edebiyat Konu Anlatımı)
 40. Memleketçiler Şiir Akımı
 41. Milli Edebiyat Dönemi Ve Sanatçıları
 42. Servet-i Fünun Edebiyatı ve Temsilcileri
 43. Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları
 44. Tanzimat’ta Seyirci ve Tiyatro Anlayışı
 45. Tekke Edebiyatı Nazım Türleri
 46. Toplumsal Gerçekçiler (Edebiyat Konu Anlatımı)
 47. Türk Destanlarının Özellikleri
 48. Yedi Meşaleciler

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yok.. Yaparmısın ?